Formularz zwrotu towaru

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej pomiędzy mną,

a firmą: AD Serwis ul. Skautów Łódzkich 51 92-640 Łódź NIP: 728-162-15-12

Skontaktuj się z nami