Oświadczenie Podmiotu danych dotyczące przetwarzania danych osobowych we wskazanym niżej zakresie przez firmę AD Serwis z siedzibą 92-640 Łódź ul. Skautów Łódzkich 51 NIP PL 7281621512 REGON 473276187, w celu przygotowania oferty handlowej.

Poniższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

Firma AD Serwis z siedzibą 92-640 Łódź ul. Skautów Łódzkich 51 NIP PL 7281621512 REGON 473276187 - administrator danych zobowiązuje się do trwałego usunięcia powyższych danych osobowych na każde żądanie Podmiotu, którego dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO). Oświadczenie może zostać odwołane przez Podmiot danych w każdym momencie. Więcej informacji w "polityce prywatności" na stronie https://sklepadserwis.pl/pl/static/polityka-prywat... 


Skontaktuj się z nami